ADIDAS FOOTBALL Z PROGRAMEM WSPARCIA AMATORSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ